thebestway
เก้าอี้พลาสติก โต๊ะ เต็นท์ THE BESTWAY

เข้าชมหน้านี้แล้ว 100,174 ครั้ง, เข้าชมวันนี้ 101 ครั้ง

เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ZOLL AED 3 เครื่องศูนย์ไทย‼️ เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ อุปกรณ์กู้ชีพ THE BESTWAY

เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ZOLL AED 3 เครื่องศูนย์ไทย‼️

เครื่องกระตุกหัวใจ  ZOLL AED 3
(เครื่องศูนย์ไทย‼️ พร้อมเสียงคำแนะนำขั้นตอนต่างๆของการทำการกระตุกหัวใจ ภาษาไทย)
Automated External Defibrillator (AED)
ยี่ห้อ ZOLL
รุ่น AED 3

คุณลักษณะทางเทคนิค

Real CPR Help กับการยกระดับเพื่อคุณภาพเพิ่มขึ้น

       The ZOLL AED 3 เครื่องกระตุกหัวใจภายนอกอัตโนมัติ (AED) ให้ข้อแนะนำในการทำ CPR อย่างละเอียด พร้อมกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเทคโนโลยี Real CPR Help อย่างแท้จริง รูปภาพสีที่คมชัดขึ้น และตัวจับเวลารอบการทำ CPR ประกอบไปด้วยตัวพร้อมเสียง และข้อความ ช่วยแนะนำผู้ใช้งานในการช่วยชีวิต เครื่องช่วยเหลือทาง CPR อย่างแท้จริงนี้มีการผสมผสาน Real-time feedback ช่วยบอกผู้ช่วยชีวิตว่าเมื่อไหร่จะควร "กดให้แรงขึ้น" หรือเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทำการ "ปั๊มหัวใจได้ดี" ผู้ช่วยชีวิตจะได้ทราบว่าพวกเขาทำ CPR ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

RapidShock Analysis

       The ZOLL AED 3 พร้อม RapidShock analysis ช่วยวิเคราะห์เวลาที่หยุดก่อนการกระตุกหัวใจที่จำเป็นต้องช็อคให้สั้นที่สุด เพื่อการดูแลที่ต่อเนื่อง และการทำ CPR ที่ประสบความสำเร็จมากขึ้น RapidShock analysis ทำให้เครื่อง ZOLL AED 3 สามารถทำการช็อค หากจำเป็น ได้อย่างฉับไวเพียงแค่ 5 วินาที ลดเวลาช่วงพักก่อนทำการช็อค และทำ CPR ให้มากขึ้น ช่วยพัฒนาผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในการช่วยชีวิตผู้ป่วย งานวิจัยเผยว่าการลดระยะเวลาในการช็อคหลังจากการทำ CPR นั้นอาจเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตที่มากขึ้น หมายเหตุข้อแนะนำจากสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกา 2015 กล่าวว่า "หากเกิดการหัวใจหยุดเต้นในผู้ใหญ่ ระยะช่วงพักก่อนทำการช็อค และหลังช็อคทั้งหมดที่ทำในการปั๊มหัวใจ ควรมีระยะเวลาที่สั้นที่สุด (คลาส I, LOE C-ID) เนื่องจากเวลาช่วงพักในระยะสั้นๆ นั้นอาจส่งผลทำให้การช็อคเป็นไปอย่างสำเร็จลล่วง หรือกิดสัญญานชีพกลับมา และในงานวิจัยบางเล่มนั้น ยังกล่าวไว้ด้วยว่าอาจทำให้เกิดอัตราการรอดชีวิตที่สูงขึ้น ในข้อแนะนำอัพเดตปี 201 5 นี้ ให้ข้อมูลว่าความจำเป็นในการลดเวลาช่วงพักมีความสำคัญขึ้นมาก

เครื่องช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็ก

       เครื่องช่วยชีวิตผู้ป่ว้ยเด็กนี้มาพร้อมพร้อม ZOL's unique CPR Uni-pad2"เพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น ทั้งการตั้งค่าโหมดเด็กและการแปะแผ่นสื่อนำไฟฟ้า ด้วยการออกแบบเพื่อความอเนกประสงค์ ที่ให้โซลชั่นขั้นตอนเดียวที่ให้ผู้ช่วยชีวิตสามารถช่วยเหลือเหยื่อของ SCA ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ได้ โดยการใช้ชุดแผ่นสื่อนำไฟฟ้าเดียวกัน และแค่ทำการเปิดใช้งานโหมดเด็ก

กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของมีราคาต่ำ

       แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี และอิเล็กโทรดแพ็ดที่ลดข้อกำหนดในการดูแลรักษาอุปกรณ์ AED การลดการทะนุบำรุงนั้นสามารถพัฒนาความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ได้ พร้อมด้วยประโยชน์ที่มากขึ้นอย่างการลดค่าใช้จ่ายของกรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของตลอดอายุการใช้งาน ZOLL AED 3 ของคุณ

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

       จัดการชุดโปรแกรมอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายๆ ผ่านคลาวด์ ZOLL AED 3 ทุกตัวนั้นมีการเชื่อมต่อ WiFi มาด้วย สำหรับการติดต่อแบบไร้รอยต่อด้วยระบบการจัดการโปรแกรม AED ผ่านเครือข่ายไร้สายของคุณ เมื่อเปิดการใช้งาน ZOLL AED 3 จะรายงานสถานะการพร้อมใช้งาน และการทดสอบที่ล้มเหลวโดยอัตนมัติ และจะส่งอีมล์เตือนไปที่คุณ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า AEDs ของคุณนั้นพร้อมใช้งานในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

* ใน ZOLL AED 3 Automatic การพักการช็อคก่อนหน้านั้นมีระยะเวลาที่นานขึ้น 5 วินาที เนื่องจากจะมีการเตือนให้เคลียร์พื้นที่ให้ผู้ป่วยและการนับถอยหลังก่อนส่งการช็อค

คุณลักษณะทางเทคนิค  ZOLL AED 3

ภาคการกระตุกหัวใจ

ระบบการ: แบบกึ่งอัตโนมัติ
รูปแบบคลื่น: ZOLL Recilinear Biphasic
เวลาในการชาร์จเครื่องกระตุกหัวใจ: 30 วินาที; อัตโนมัติ: 3 วินาทีก่อนการปล่อยกระแสไฟฟ้า
ตัวเลือกพลังงาน: Factory preprogrammed selection (ผู้ใหญ่: 120 J, 150 J,200 J; เด็ก: 50 J, 70 J, 85 J)
ความปลอดภัยของผู้ป่วย: มีการแยกวงจรไฟฟ้าออกจากการสัมผัสผู้ป่วย
เวลาในการชาร์จ: น้อยกว่า 10 วินาทีด้วยแบตเตอรี่ใหม่ การพัก-การช็อคล่วงหน้า: น้อยกว่า 5 วินาที (กึ่งฮัตโนมัติ) และน้อยกว่า 8 วินาที (อัตโนมัติ) ด้วยแบตเตอรี่ใหม่
อิเล็กโทรด: ZOLL CPR Uni-padzTM
ทดสอบ-ด้วยตนเอง: ทำการทดสอบโครงแบบด้วยตนเองทุกวันหรือทุกๆ 7 วัน
ค่าตั้งต้น: ทุกๆ 7 วัน การทดสอบพลังงานรายเดือนที่ระดับพลังงานสูงสุด (200 จูล)
การตรวจสอบ-ด้วยตนเองแบบอัตโนมัติ: ความจุ สถานะ และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่; การเชื่อมต่อ และอายุการใช้งานของอิเล็กโทรด; ECG และวงจรชาร์จ/ปล่อยชาร์จ; ฮาร์ดแวร์ และซอฟทแวร์ตัวประมวลผลจุลภาค; วงจรไฟฟ้า CPR และแพ็ดเชื้นเซอร์; วงจรไฟฟ้า ความถี่ของเสียง
ความลึกของการกดู: 1.9 ซม. ถึง 10.2 ซม.; 0.75 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว
การแนะนำการกระตุกหัวใจ: ประเมินการเชื่อมต่อของแพ็ดของเครื่องกระตุกหัวใจ กับผู้ป่วย ECG เพื่อระบุบว่จำเป็นต้องทำการกระตุกหัวใจหรือไม่
จังหวะสำหรับการกระตุกหัวใจ: การกระตุกหัวใจห้องล่างด้วยแอมพลิจูดเฉลี่ย >100 ไมโครโวลต์และภาวะการเต้นของหัวใจที่เร็วผิดจังหวะที่มีความซับซ้อนด้วยอัตรา 150 BPM สำหรับผู้ใหญ่ 200 BPM สำหรับเด็ก สำหรับข้อกำหนด และการวิเคราะห์การตอบสนอง algorithm ECG สามารถอ้างอิงได้ที่ข้อแนะนำผู้ดำเนินการZOLL AED 3
พิสัยสำหรับการวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าของผู้ป่วย: 10 ถึง 300 โอห์ม เครื่องกระตุกหัวใจ: วงจรไฟฟ้า ECG ที่มีฉนวนป้องกัน

รูปแบบของหน้าจอแสดงข้อมูล: LCD ความชัดสูง พร้อมด้วยหน้า จอสัมผัส
ขนาดหน้าจอแสดงผล: 5.39 ซม. x 9.5 cm; 2.12 in x 3.74 in
การบันทึกและการเก็บรักษาข้อมูล: การปรับแต่งโดยผู้ใช้ สำหรับเหตการณ์การรักษา 1 และ 2 สำ หรับทั้ง 120 นาที ระ กอบไปด้วย ECG การวัดความ ต้านทานต่อไฟฟ้าสลับ ความพร้อม ของอุปกรณ์ และข้อมูล CPR.
การฟื้นฟูข้อมูล: ควบคุมโดยหน้าจอ สัมผัส อัพโหลดไปยัง USB เม็มโมรีสติ๊ก หรือ ZOLL Case Review™ ผ่านการเชื่อมต่อของเครือข่าย
การซิงโครไนซ์นาฬิกาภายใน: มีการซิงโครไนซ์เวลาสากลเชิงพิกัด  (UTC) เมื่อติดต่อกับผู้ใช้ ZOLL บน เซิร์ฟเวอร์ออนไลน์

อุปกรณ์

ขนาด: (H x W x D) 12.7 ซม. x 23.6 ซม. x 24.7 ซม.; 5.0 นิ้ว x 9.3 นิ้ว x 9.7 นิ้ว
น้ำหนัก: 2.5 กก.; 5.5 ปอนด์ (มีแบตเตอรี่)
กำลัง: แบตเตอรี่
รองรับ WIFI : 802.11 a/b/g/n
ระเบียบการเพื่อความปลอดภัย: WPA 1, WPA 2, WPA Personnal, WPA Enterprise
พอร์ท: USB 2.0
ส่วนอุปกรณ์เสริมช่วยชีวิต : ถุงมือผ้า (ไม่ใชพื้นผิวยาง) หน้ากาก CPR มีดโกน ผ้าเช็ดมือ และผ้าขนหนู
หมวดหมู่อุปกรณ์: คลาส II และมีแหล่งจ่ายพลังงานในตัวตาม มาตรฐาน EN60601-1
มาตรฐานรูปแบบ: ตรงกับข้อกำหนดในการใชงานของ  EN 60601-1, IEC 60601- 1-11, IEC 60601-2-4

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิการใช้งาน: 0° ถึง 50°C; 32° ถึง 122°F
อุณหภูมิการเก็บรักษา: -30° ถึง 70°C; -22° ถึง 158°F
ความชื้น: 10% ถึง 95% ความชื้นสัมพันธ์ ไม่ควบแน่น
การสั่นสะเทือน : IEC 60068-2- 64, Random, Spectrum A.4, Table A.8, Cat 3b; RTCA/ DO-160G, Fixed Wing Aircraft, Section 8.6, Test Cat. H, Aircraft Zone 1 and 2, EN 1789, Sweep per EN 60068- 2-6 Test Fc.
การช็อค : IEC 60068-2-27; 100G
ระดับความสูง: -381 ม. ถึง 4573 ม.; -1250 ถึง 15,000 ft
การซึมผ่านของอนุภาคและน้ำ: IP55
ทดสอบการหล่น: 1 เมตร; 3.28 ฟุต

แบตเตอรี่

ความจุแบตเตอรี่: โดยทั่วไปแล้ว แบตเตอรี่ใหม่จะทำงานได้ในอุณหภูมิล้อมรอบที่ +20°C ถึง +25 °C (68°F ถึง 77°F) สามารถให้: การปล่อยชาร์จเครื่อง กระตุกหัวใจ 140 ครั้งที่แรงกำลัง สูงสุด (200 จูลส์) หรือ 6 ชั่วโมง การติดตามอย่างต่อเนื่อง (ด้วยระยะทำ CPR 2 นาที)
หมายเหตุ: ระยะการทำ CPR น้องกว่า 2 นาทีนั้นสามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ได้มาจากแบตเตอรี่ใหม่ได้
ประเภท: Disposable, sealed lithium manganese dioxide อายุแบตเตอรี่ ในโหมดสแตนบาย (เมื่อติดตั้งแล้ว): 5 ปี พร้อมการ ทดสอบ-ทุกๆ สัปดาห์ หน้าจอ แจ้งสถานะวางจะเป็นตัวระบุการหมดอายุ (ช็อคที่ยังเหลืออยู่แบบ ปกติ) 9).
อายุของแบตเตอรี่เมื่อมีการเก็บวาง: เก็บได้ถึง 2 ปี ที่ อุณหภูมิ 23°C (77°F) ก่อนทำการติดตั้งใน AED 3 เพื่อดูแลอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่กล่าวมา
ความชื้น: 10% ถึง 95% (ไม่ควบแน่น)
น้ำหนัก: 317.5 กรัม; 0.7 ปอนด์
ขนาด: (H x W x D) 27.75 มม. x 133 มม. x 88 มม.; 1.0 นิ้ว x 5.16 นิ้ว x 3.5 นิ้ว
แรงไฟฟ้าเฉพาะ: 12 โวลต์

CPR Uni-padz

อายุการเก็บ: 5 ปี
เจลนำไฟฟ้า: โพลิเมอร์ไฮโดรเจล
องค์ประกอบนำไฟฟ้า: ดีบุก
บรรจุภัณฑ์: กระเป๋าบุแผ่นฟอยล์หลายชั้น
ระดับความต้านทานไฟฟ้ากระแสสลับ: ต่ำ
ความยาวของสายไฟ: 142 (+/-3.8) ซม.; 56 (+/- 1.5) นิ้ว
มาตรฐานรูปแบบ: ตรงกับข้อกำหนดของ IEC 60601-2-4, 2010

การใช้งานเบื้องต้น

เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ZOLL AED 3 เครื่องศูนย์ไทย‼️
Real CPR Help® ช่วยเหลือผู้ช่วยชีวิตในการทำ CPR ที่มี่ประสิทธิภาพดีที่สุดโดยการให้ Real-time feedback ในอัตรา และความลึกของการปั๊มหัวใจ

เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ZOLL AED 3 เครื่องศูนย์ไทย‼️
เลือกการทำงานโหมดเด็กสำหรับการช่วยเหลือเด็กด้วย CPR Uni-padz™

เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ZOLL AED 3 เครื่องศูนย์ไทย‼️
การเชื่อมต่อ Wi-Fi ช่วยทำ ให้ง่ายขึ้นต่อการจัดการอุปรณ์ทั้งหมดของคุณและได้รับอัพเดตอีเมล์เกี่ยวกับสถานะความพร้อมใช้งานของ AED ทันที

เครื่องกระตุกหัวใจ ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ZOLL AED 3 เครื่องศูนย์ไทย‼️

 

Universal CPR Uni-padz สามารถใช้ช่วยเหลือได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เป็นแผ่นนำไฟฟ้าชนิดเดียวที่มีอายุการใช้งานถึง 5 ปี และมีชุดเครื่องมือช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาพร้อมกับซองบรรจุภัณฑ์

เอกสาร specsheetสินค้าที่น่าสนใจในกลุ่มเดียวกัน


Copyright THE BESTWAY 2023